Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

Πληροφορίες για Συμβολαιογραφικές Πράξεις

Δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για μεταβίβαση (πώληση ή γονική παροχή ή δωρεά) ενός ακινήτου εξαρτώνται συνήθως από τη θέση του ακινήτου που μεταβιβάζεται αλλά κάποια είναι standard .  Παρακάτω παραθέτουμε μια λίστα με τα πιο διαδεδομένα έγγραφα που θα ζητήσει κατά πάσα πιθανότητα ο συμβολαιογράφος από τον πωλητή/παρέχοντα/δωρητή προκειμένου να προχωρήσει στην υπογραφή του συμβολαίου: 

1) Φορολογική ενημερότητα: Εκδίδεται είτε από την Δ.Ο.Υ. που ανήκει ο πωλητής/δωρητής/παρέχων είτε από τον ίδιο τον συμβολαιογράφο εάν είναι πιστοποιημένος στο taxisnet.  Αν υπάρχει οφειλή στην εφορία τότε μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση οφειλής που έχει την ισχύ ενημερότητας αλλά θα πρέπει να παρακρατήσει ο συμβολαιογράφος το ποσό που αναφέρει η βεβαίωση οφειλής και να το αποδώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή/δωρητή/παρέχοντα.  Η φορολογική ενημερότητα χρειάζεται για μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου. 

Διαβάστε περισσότερα: Δικαιολογητικά μεταβίβασης ακινήτου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας είναι η πράξη με την οποία ο κύριος ενός ακινήτου το διαιρεί και δημιουργεί περισσότερες αυτοτελείς και ανεξάρτητες ιδιοκτησίες βάσει του Νόμου 3741/1929 κάθε μία εκ των οποίων έχει ένα ορισμένο ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο και στα κοινά μέρη της οικοδομής (θεμέλια, στέγη, αυλές κ.ο.κ.). Χωριστή οριζόντια ιδιοκτησία μπορεί να αποτελέσουν ένας ή περισσότεροι ολόκληροι όροφοι που συνδέονται οργανικά μεταξύ τους ή ένα διαμέρισμα.  Η πιο συνηθισμένη μορφή οριζοντίων ιδιοκτησιών που μπορούμε να δούμε βρίσκεται στις πολυκατοικίες που υπάρχουν σε όλες τις πόλεις  της Ελλάδας όπου το κάθε διαμέρισμα αποτελεί ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία, η κάθε υπόγεια αποθήκη αποτελεί επίσης ξεχωριστή οριζόντια ιδιοκτησία ενώ όσον αφορά τις θέσεις πάρκινγκ , αν οι θέσεις βρίσκονται σε ακάλυπτο χώρο ή πυλωτή αποτελούν παρακολουθήματα κάποιας οριζόντιας ενώ αν είναι κλειστές θέσεις σε υπόγειο ή ισόγειο όροφο, τότε αποτελούν και αυτές συνήθως οριζόντιες ιδιοκτησίες.

Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας μπορεί να επιτευχθεί με πράξη εν ζωή ή με διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). 

Η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με πράξη εν ζωή υποβάλλεται υποχρεωτικά στον συμβολαιογραφικό τύπο, υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες του οικοπέδου και στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας μπορεί να γίνει και σε μελλοντικά ανεγειρόμενη οικοδομή όπου σε αυτή τη περίπτωση περιγράφονται στο συμβόλαιο τα μελλοντικώς ανεγερθησόμενα διαμερίσματα , καταστήματα και λοιποί χώροι (π.χ. χωριστή και ανεξάρτητη διηρημένη ιδιοκτησία θα αποτελεί το μελλοντικώς ανεγερθησόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου που θα έχει εμβαδόν ............ τ.μ. , όγκο ............... και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο ............. κλπ)

Επίσης είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας με δικαστική απόφαση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας συνήθως προσαρτώνται σχεδιαγράμματα που έχουν εκπονηθεί από πολιτικό μηχανικό (κατόψεις ορόφων, τοπογραφικό διάγραμμα) καθώς και πίνακας κατανομής που αποτυπώνει διάφορα δεδομένα των οριζοντίων ιδιοκτησιών όπως τα τετραγωνικά μέτρα τους, τον όγκο τους, τη συμμετοχή τους στο οικόπεδο καθώς και τη συμμετοχή τους στις διάφορες δαπάνες κοινοχρήστων, ανελκυστήρα, θέρμανσης κλπ.  Αν η σύσταση είναι μονομερής, δηλαδή το ακίνητο ανήκει μόνο σε ένα άτομο τότε δεν χρειάζεται καν η υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.   Αν δεν είναι μονομερής, δηλαδή αν ανήκει το ακίνητο σε άνω του ενός πρόσωπα, τότε υποβάλλεται δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς να πληρωθεί όμως κάποιος φόρος

Στη περίπτωση που η σύσταση γίνεται μέσω της διαθήκης του αποβιώσαντος ή της αποβιωσάσης, τότε μπορούν οι κληρονόμοι να ορίσουν τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

xrisiktisiaΚατ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι η χρησικτησία δεν είναι συμβολαιογραφική πράξη αλλά ως τίτλος κτήσης μπορεί να την επικαλεστεί κάποιος σε συμβολαιογραφική πράξη.  Υπάρχουν αρκετές περιοχές στην Ελλάδα όπου ένα μεγάλο ποσοστό ακινήτων και ειδικότερα οικοπέδων, έχουν αποκτηθεί μέσω χρησικτησίας. Μάλιστα πραγματοποιούνται καθημερινά αγοραπωλησίες για αυτά τα ακίνητα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γνωρίζουμε την έννοια της χρησικτησίας και τι πρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε ή πουλάμε ιδιοκτησίες που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΙΣ

Η έννοια της χρησικτησίας δίνεται από την ίδια την λέξη: χρήση και κτήση. Δηλαδή την κτήση ή ιδιοκτησία ενός πράγματος που προκύπτει από την χρήση του. Νομικά ο ορισμός της  χρησικτησίας κατοχυρώνεται από άρθρο του Αστικού  Κώδικα ως ο τρόπος κτήσης της κυριότητας ενός ακινήτου, ενώ διακρίνεται σε τακτική και έκτακτη.

Διαβάστε περισσότερα: ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

 

 Όταν πεθαίνει κάποιος, οι κληρονόμοι του, κληρονομούν όχι μόνον το ενεργητικό της περιουσίας του (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές κλπ), αλλά και το παθητικό, δηλαδή τα χρέη του.  Αν το παθητικό, είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό (που μπορεί να είναι και ..μηδενικό), λογικά οι κληρονόμοι αποποιούνται την κληρονομιά και ξενοιάζουν, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις, όπου δεν είναι ξεκάθαρη η σχέση περιουσίας και χρεών του μακαρίτη, διότι μπορεί να υπάρχουν άγνωστα ή "κρυφά" χρέη κλπ.  Στις περιπτώσεις αυτές, όπου κανείς αμφιταλαντεύεται εάν πρέπει να αποδεχτεί ή όχι μία κληρονομιά, ο Νόμος παρέχει και μία μέση οδό, μία εναλλακτική-χρυσή τομή, που ονομάζεται "αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής" !
 Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης, είναι

Διαβάστε περισσότερα: Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής

Δικαιώματα (αμοιβή) συμβολαιογράφων

Το κράτος ορίζει τα δικαιώματα (αμοιβή) που πρέπει να λάβει κάθε συμβολαιογράφος ανάλογα με την πράξη που θα συντάξει.  Στις πάγιες πράξεις που είναι πράξεις όπως πληρεξούσια, δηλωτικά θέσης στάθμευσης, καταθέσεις εγγράφων κλπ. η αμοιβή τους ορίζεται ανάλογα με τα φύλλα που καταλαμβάνει η πράξη ενώ στις αναλογικές πράξεις  όπως γονικές παροχές, δωρεές, αγοραπωλησίες κλπ. η αμοιβή τους εξαρτάται από την αξία που θα έχει το ακίνητο που μεταβιβάζεται, είτε αυτή είναι αντικειμενική αξία είτε η αξία αυτή προσδιορίζεται με άλλο τρόπο.  Στο άρθρο μας αυτό θα δείτε με ποιό ακριβώς τρόπο υπολογίζεται η αμοιβή τους ώστε όταν επισκεφθείτε κάποιον συμβολαιογράφο να είστε προετοιμασμένοι πόση αμοιβή (περίπου) θα σας ζητήσει.  

Διαβάστε περισσότερα: Δικαιώματα (αμοιβή) συμβολαιογράφων

ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ / ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

Δωρεά εν ζωή είναι η πράξη με την οποία παρέχεται από τον δωρητή στον δωρεοδόχο περιουσιακό αντικείμενο χωρίς αντάλλαγμα. Για τη σύναψη της απαιτείται υποχρεωτικά συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Όπως και στην γονική παροχή, και η δωρεά θέλει κάποια γραφειοκρατική προεργασία δηλαδή συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων απο τον συμβολαιογράφο τα οποία αφορούν τον δωρητή όπως φορολογική ενημερότητα, πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που θα δωρηθούν, βεβαίωση μηχανικού Ν.4495/2017 κ.α.  Προ της υπογραφής του συμβολαίου υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μια δήλωση φόρου δωρεάς η οποία αναφέρει τα ακίνητα που θα δωρηθούν και στην οποία πρέπει να υπάρχουν οι αντικειμενικές αξίες τους εντύπως! Αν σας ενδιαφέρει η αντικειμενική αξία ακινήτων για το λόγο αυτό μπορούμε εμείς να σας πληροφορήσουμε.  Απλά πατήστε εδώ , επιλέξτε τη κατάλληλη φόρμα ανάλογα με το ακίνητο που έχετε και πληκτρολογήστε τα απαραίτητα δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα: ΔΩΡΕΑ ΕΝ ΖΩΗ / ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το συμβόλαιο γονικής παροχής γίνεται μόνο μεταξύ γονέων και τέκνων γι’ αυτό το λένε κιόλας «γονική παροχή». Στο συμβόλαιο γίνεται περιγραφή του υπό μεταβίβαση ακινήτου, αναφέρεται ο τίτλος κτήσεως των παρεχόντων, αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και όλα τα έγγραφα που πρέπει να προσαρτηθούν σε αυτό. 

Όπως και τα υπόλοιπα συμβόλαια, καταχωρείται και αυτό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Στο συμβόλαιο γονικής παροχής υπάρχει η επιλογή μεταβίβασης του ακινήτου μόνο κατά ψιλή κυριότητα ενώ η επικαρπία μπορεί να παραμείνει είτε εφ’ όρου ζωής είτε για συγκεκριμένα χρόνια στους παρέχοντες.  Με τον τρόπο αυτό η αξία του ακινήτου μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα: ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ