Διαφημιζόμενοι

arxikhpoioi-eimastehelpprosdiorismos-antikeimenikhs-aksiasreal-estate-newsepikoinonia

Πληροφορίες για Συμβολαιογραφικές Πράξεις

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

Το συμβόλαιο γονικής παροχής γίνεται μόνο μεταξύ γονέων και τέκνων γι’ αυτό το λένε κιόλας «γονική παροχή». Στο συμβόλαιο γίνεται περιγραφή του υπό μεταβίβαση ακινήτου, αναφέρεται ο τίτλος κτήσεως των παρεχόντων, αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και όλα τα έγγραφα που πρέπει να προσαρτηθούν σε αυτό. 

Όπως και τα υπόλοιπα συμβόλαια, καταχωρείται και αυτό στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Στο συμβόλαιο γονικής παροχής υπάρχει η επιλογή μεταβίβασης του ακινήτου μόνο κατά ψιλή κυριότητα ενώ η επικαρπία μπορεί να παραμείνει είτε εφ’ όρου ζωής είτε για συγκεκριμένα χρόνια στους παρέχοντες.  Με τον τρόπο αυτό η αξία του ακινήτου μειώνεται

Διαβάστε περισσότερα: ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αγοραπωλησία είναι η πράξη με την οποία ο πωλητής μεταβιβάζει το πωλούμενο ακίνητο, ο δε αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει το χρηματικό τίμημα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών.

Για τη σύναψη της πώλησης απαιτείται σύμβαση μεταξύ των μερών, η οποία γίνεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Στο συμβόλαιο αναφέρεται μεταξύ άλλων το τίμημα καθώς ο τρόπος καταβολής του (μετρητά, επιταγή, δάνειο κλπ), η αντικειμενική αξία του ακινήτου κ.λ.π.

Κάποια απαιτούμενα από τον πωλητή έγγραφα είναι

Διαβάστε περισσότερα: ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Πράξη αποδοχής κληρονομιάς είναι η συμβολαιογραφική πράξη με την οποία ο κληρονόμος αποδέχεται το αντικείμενο που του κληροδοτείται, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί κληρονομικής διαδοχής (εξ αδιαθέτου κληρονομιά), εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη, είτε σύμφωνα με τη βούληση του κληρονομούμενου, εφόσον αυτός έχει αφήσει διαθήκη.

Στη περίπτωση της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής η προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι 6 μήνες (από την ημ/νια θανάτου) με πιθανότητα παράτασης άλλους 3 μήνες καταθέτοντας στη Δ.Ο.Υ. αίτηση παράτασης προθεσμίας (συνήθως) πριν τη λήξη του εξαμήνου.  Προθεσμία για τη σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου αποδοχής κληρονομίας δεν υπάρχει.  Σημαντικό να είναι γνωρίζετε ότι αν ο θάνατος έγινε πριν την 31/12/2003, δεν χρειάζεται καν η υποβολή δήλωσης κληρονομιάς στην εφορία γιατί έχει παραγραφεί το δικαίωμα του δημοσίου. Άρα μένει να γίνει μόνο το συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Στη περίπτωση της εκ διαθήκης κληρονομικής διαδοχής η προθεσμία για υποβολή δήλωσης στην εφορία αρχίζει από τη δημοσίευση της διαθήκης, ενώ η ίδια η δημοσίευση της διαθήκης δεν έχει κάποια προθεσμία σε σχέση με το θάνατο του αποβιώσαντος.  Μέσα στη δήλωση φόρου κληρονομίας που υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εκτός από τα απαραίτητα έγγραφα που θα αναφέρουμε κατωτέρω, χρειάζονται και έντυπα προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που κατείχε ο αποβιώσας/η αποβιώσασα και τα οποία αποκτούν οι κληρονόμοι.  Την αντικειμενική αξία των ακινήτων αυτών μπορείτε να την βρείτε από εμάς επιλέγοντας τη κατάλληλη φόρμα ανάλογα με το που βρίσκεται το ακίνητο και πληκτρολογώντας τα δεδομένα του ακινήτου που σας ενδιαφέρει. Δείτε σχετικά εδώ.

Επίσης, μπορούμε κατόπιν επικοινωνίας και συνενόησης να αναλάβουμε και την σύνταξη της δήλωσης φόρου κληρονομιάς και να σας τη στείλουμε έτοιμη ώστε να την υποβάλετε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Το κόστος της υπηρεσίας αυτής εξαρτάται από το πόσο δύσκολη ή εύκολη θα είναι η σύνταξη αυτής. Προς το τέλος του παρόντος άρθρου θα δείτε τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστούμε κατ ελάχιστο για να προχωρήσουμε στη σωστή συμπλήρωση της δήλωσης φόρου κληρονομιάς). Η αποδοχή κληρονομίας συντάσσεται υποχρεωτικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο στη συνέχεια μεταγράφεται στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, η δε αμοιβή του συμβολαιογράφου είναι πάγια, το οποίο σημαίνει ότι είναι εντελώς ανεξάρτητη από το ύψος της αξίας της ακίνητης περιουσίας που κληρονομείται.  

Διαβάστε περισσότερα: ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΗΚΗ