Διαφημιζόμενοι

Εκτιμητές θα καθορίσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες

forologisi-akinitis-periousiasΟι εκτιμητές ακινήτων πιάνουν δουλειά και θα καθορίσουν τις νέες τιμές ζώνης σε όλη τη χώρα. Με διαδικασίες fast track θα γίνει η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Το οικονομικό επιτελείο αφού είδε και απόειδε ότι δεν βγαίνει η άσκηση της εξίσωσης των αντικειμενικών στα επίπεδα των εμπορικών αξιών αποφάσισε να αναθέσει σε πιστοποιημένους εκτιμητές ακινήτων να καθορίσουν τις νέες τιμές ζώνης που θα αποκτήσουν το 2018 τα ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Ο χρόνος πιέζει και οι δανειστές δεν πρόκειται να δεχθούν άλλη αναβολή. Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα πρέπει να είναι έτοιμες έως το τέλος Μαρτίου 2018.

Μάλιστα, αυτό που δεν έγινε την τελευταία δεκαετία θα πρέπει να γίνει από τους εκτιμητές μέσα σε ένα διάστημα 20 ημερών. Το χρονικό αυτό περιθώριο δίνει το υπουργείο Οικονομικών στους εκτιμητές ακινήτων, που θα επιλεγούν, για να ολοκληρώσουν το έργο τους από τη στιγμή που θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση διορισμού τους.

Οι εκτιμητές θα υποβάλουν την εισήγησή τους και την τιμή ζώνη στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΓΓΠΣ για το σύνολο των ζωνών των Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων / Κοινοτήτων που θα τους ανατεθεί.

Η αμοιβή τους θα ανέλθει σε 50 ευρώ ανά ζώνη τιμών ακινήτων, με ανώτατο όριο τις 100 ζώνες. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε εκτιμητής θα μπορεί να λάβει για τη δουλειά που θα κάνει έως 5.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων που δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια η καταβολή της αμοιβής τους πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του έργου τους ενώ η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών τους υπέχει θέση σύμβασης έργου και σε καμιά περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας με το δημόσιο.

Οι εκτιμητές ακινήτων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο έργο του καθορισμού των τιμών εκκίνησης των ακινήτων θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά από 2 Ιανουαρίου 2018 μέχρι και 12 Ιανουαρίου 2018. Η υποβολή των αιτήσεων γίνονται μέσω της ιστοσελίδας www.minfin.gr στην ενότητα Γ.Γ.Δημόσιας Περιουσίας -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού ή στην ιστοσελίδα www.gsis.gr στην ενότητα Δημόσια Διοίκηση -> Δήλωση Ενδιαφέροντος Εκτιμητών Τιμής Ζώνης Αντικειμενικού.

Το έργο των εκτιμητών που θα επιλεγούν περιλαμβάνει τη σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης / τιμών ζωνών . Η εισήγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένο έγγραφο πρότυπο, που θα είναι διαθέσιμο στους επιλεχθέντες εκτιμητές μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην ίδια ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υποβληθούν αντίστοιχα διαθέσιμα δεδομένα από τις τράπεζες, προκειμένου να διασταυρωθούν.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρμόδια να εισηγηθεί τις τιμές εκκίνησης καθίσταται η Δευτεροβάθμια Τριμελής Επιτροπή που αναμένεται να συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και θα αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής δύναται να συσταθεί επιστημονική επιτροπή με εμπειρογνώμονες - εκπροσώπους του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδος της Τράπεζας της Ελλάδος, της ΕΛΣΤΑΤ, της εταιρείας Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. και της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, προκειμένου να επικουρεί την Τριμελή Δευτεροβάθμια Επιτροπή στο έργο της.

πηγή: newsbeast.gr